…Imam Ahmad sekalipun tak mempunyai maksud yang pasti mengapa Ia menginginkan pergi ke tempat itu. Walau sebenarnya Ia mesti meniti perjalanan jauh dari tempat tinggalnya di Baghdad menuju Syam. Sesampainya…

…akulagi.com – Pada kehidupan masa saat ini, kekayaan jadi satu diantara penyebabnya manusia tinggi hati. Dengan materi yang dipunyai orang yang di beri harta lebih ini seakan dapat beli…

…zina adalah perbuatan yang terlarang serta mempunyai dosa yang begitu besar. Seorang yang sudah berbuat zina bakal rusak semua kehormatannya di mata orang lain serta dihadapan Allah. Di masa moderen…

…pilih pemimpin? QS al-Maidah ayat 51 diisi tips untuk pilih auliya. Ayat itu berbunyi, ” Hai beberapa orang yang beriman, jangan sampai anda mengambil beberapa orang Yahudi serta Nasrani jadi

…bahkan juga menyingkirkan amalan kita. Oleh karenanya, kita mesti lebih waspada pada beberapa hal yang haram itu. Ingatlah kalau tiap-tiap yang kita kerjakan mesti dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Sekecil apa…